Tumblr Mouse Cursors
People Change

Bir zamanlar Türkçe çalışma kitabı: -Yazarın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? +Aynısını -Böyle bir olay yaşadınız mı anlatın +Yaşamadım

siirruhlukiz:

tobeestagfirullahbiri:

"…karakteri nasıl biridir?" iyi biri

"Bu hikayeyi tamamlayınız." KALSIN BÖYLE GÜZEL

(Source: ustunebenimsinyazicam, via mylovealikestar)

Notes
8983
Posted
16 hours ago

inmate-655321:

Keeping Up With The Kardashians.

Notes
85
Posted
17 hours ago

moondies:

Alexhander Graham İsmail Abi Bell / Kanada 1876

Benim dedem telefonu icat etmiş be!

(via starkkulesininzirvesi)

Notes
1007
Posted
17 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter